Utbildning entreprenadjuridik

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper genom företagsintern utbildning inom entreprenadrätt och konsulträtt samt närliggande områden.

Våra kurser/utbildningar vänder sig till er som vill kompetensutvecklas inom ert yrke och regelbundet kommer i kontakt med entreprenadrätt och konsulträtt och då framför allt standardavtalen AB 04, ABT 06 (inklusive AB-U 07 och ABT-U 07) och ABK 09. Vi kan t.ex. erbjuda grund- och fortsättningskurser i entreprenadrätt, besiktningskurser, kurser i konsulträtt samt kurser i avtalsskrivning och avtalsgranskning. Vi kan även i samråd med er ta fram en skräddarsydd kurs anpassad till de juridiska behoven inom just er verksamhet.

Genom utbildning av personalen skapas en medvetenhet och ger medarbetare möjlighet att förstå hur man bäst bör agera i ett projekt. Därmed begränsas riskerna i projekten och ökar förutsättningarna för ett lyckat ekonomiskt slutresultat. För en framgångsrik utbildning är det viktigt att deltagarna får med sig konkreta redskap att använda i sitt vardagliga arbete. I utbildningarna varvar vi alltid teori med praktik. Våra utbildningar innehåller alltid exempel från verkliga fall samt en genomgång av relevant rättspraxis. Kurserna hålls antingen på plats här i Stockholm eller hos kunden; kurserna har hållits i alltifrån de norra delarna av Sverige, Kiruna, Luleå, ner mot de södra delarna via Nyköping, Norrköping, Linköping och Jönköping.

Kontakta oss för en offert, om ni har frågor eller önskemål om skräddarsydda utbildningar inom entreprenadrätt och konsulträtt som passar just för er organisation!

Magnus Wollsén Advokat AB
Kungsgatan 8, 2 tr | 111 43 Stockholm |
info@wollsenadvokat.se