Skadeståndsrätt och försäkringsjuridik

Vi anlitas löpande vid situationer när skada uppstått, för att klargöra ansvar och val av fortsatt hantering.  Om försäkringsfrågan är oklar bistår vi med utredning för klarläggande därav.  Vi agerar regelbundet ombud utsedda av försäkringsbolag i konsultansvarstvister. I sådana tvister gäller att behärska inte bara konsulträtt utan också entreprenadrätt.

Magnus Wollsén Advokat AB
Kungsgatan 8, 2 tr | 111 43 Stockholm |
info@wollsenadvokat.se