Spetskompetens inom entreprenadrätt och konsulträtt 

Magnus Wollsén Advokat AB är nischat mot bygg- och fastighetsbranschen. Vi är specialiserade på entreprenad- och konsulträtt och har erfarenhet av att identifiera och hantera problem som kan uppstå i samband med olika typer av projekt. Vi hjälper till i projektens alla skeden, och såväl juridiska som kommersiella aspekter vägs in i vår rådgivning. Vi bedömer inte bara det rättsliga läget och lyfter risker som kan föreligga, utan sätter främst fokus på att hitta bästa möjliga lösningar på de problem som kan ha uppstått. Det är ett förhållningssätt som visat sig vara till gagn för våra klienters affärer.

Magnus Wollsén

Magnus biträder löpande företag, organisationer, försäkringsbolag och offentliga organ i entreprenadrättsliga frågor, innefattande allt från utbildning, avtalsskrivning, avtalsförhandlingar, utomrättsliga förhandlingar i tvister till biträde vid processer i allmän domstol och skiljeförfaranden. Magnus har även löpande uppdrag som skiljeman och anlitas ofta som kursledare. Han har tillsammans med annan skrivit en bok om totalentreprenader på ABT 06.

Magnus har bakgrund som domare genom sina sju år i domstol, bl.a. som t.f. rådman vid Stockholms tingsrätts Förstärkningsenhet. Enheten tillskapades för att beta av balanserna – speciellt gamla omfattande mål – vid tingsrätten. Sedan augusti 1998 har han i princip uteslutande arbetat med entreprenadrätt, inbegripet frågeställningar rörande skadestånd, försäkring och konsultansvar.

Yrkesbakgrund:
2020 - Advokat och delägare Magnus Wollsén Advokat AB
2015 Advokat och delägare Wollsén Albinsson Advokatbyrå
2014-2015 Advokat och delägare, Advokatfirman DLA Nordic
1998-2013 Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma (Advokat 2000, delägare 2006)
1996-1998 Assessor / tf rådman, Stockholms tingsrätt, Förstärkningsenheten
1996 Hovrättsassessor, Svea hovrätt
1994-1995 Tingsfiskal, Köpings tingsrätt och Huddinge tingsrätt
1991-1993 Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt, Handens tingsrätt och kronofogdemyndigheten

Utbildning:
1991 Jur. kand, Stockholms Universitet

Cecilia Vesslén

Cecilia arbetar löpande med att bistå klienter i entreprenadrättsliga ärenden. Cecilia har sedan 2017 arbetat med tvister inom entreprenadrättens område på advokatbyrå, tidigare som biträdande jurist och sedan början av 2020 som advokat. Hon hade även dessförinnan erfarenhet av att ha arbetat med tvister, från ett annat perspektiv, under tjänstgöring vid allmän domstol.

 Cecilia har utöver en juristexamen från Uppsala universitet även studerat bl.a. företagsekonomi, förhandlingsteknik och ledarskap. En del av studierna bedrevs under ett års utlandsstudier i Boston, USA, vid dels Boston College, dels Harvard University.

Yrkesbakgrund:
2020- Advokat, Magnus Wollsén Advokat AB
2017-2019 Biträdande jurist, Wollsén Albinsson Advokatbyrå
2015-2017 Tingsnotarie, Västmanlands tingsrätt

Utbildning:
2014 Juristexamen, Uppsala universitet, Uppsala
2014 Harvard University, Cambridge, MA, U.S.
2013-2014 Boston College, Boston, MA, U.S.

Allmänna villkor

Våra uppdrag utförs enligt våra allmänna villkor, klicka här!

Magnus Wollsén Advokat AB
Kungsgatan 8, 2 tr | 111 43 Stockholm |
info@wollsenadvokat.se